Carregant...
 


Decret


L’article 32 de la Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals estableix els requisits que cal complir per formalitzar un contracte en pràctiques formatives, les condicions en què s’han de portar a terme aquestes pràctiques, i les exclusions corresponents.

Tanmateix, l’article 32 esmentat preveu que la formalització del contracte en pràctiques formatives, la documentació necessària per poder-lo formalitzar i la presa en càrrec d’una assegurança amb la finalitat que els estudiants andorrans i estrangers legalment residents al Principat d’Andorra puguin efectuar les pràctiques formatives en el si d’una empresa o entitat pública per complir la formació exigida en el pla d’estudis, s’han de regular reglamentàriament.

Per aquest motiu, el 3 de setembre del 2009 es va aprovar el Reglament regulador del contracte en pràctiques formatives, el qual, no obstant això, cal modificar per adequar la regulació reglamentària de les pràctiques formatives a l’evolució de l’ensenyament d’ençà del 2009. En efecte, s’ha previst com a novetat la possibilitat que els centres d’ensenyament privat situats al Principat d’Andorra puguin oferir formacions pròpies que requereixin fer estades formatives en el si d’una empresa o una entitat pública andorrana, sempre que el ministeri encarregat de l’educació acrediti l’adequació de les pràctiques al programa formatiu, de manera que els estudiants andorrans i estrangers legalment residents matriculats en aquests centres d’ensenyament podran fer estades formatives en les mateixes condicions que els estudiants de formacions oficials, d’acord amb el conveni que se signi amb el ministeri esmentat. Al mateix temps, s’estableix per primera vegada que els estudiants puguin rebre una gratificació per les pràctiques formatives que facin, la qual no pot ser superior al 50% del salari mínim, cosa que cal desplegar en virtut d’un reglament específic.

Aquest Reglament es desglossa en tres articles que regulen l’àmbit d’aplicació, l’autorització i la verificació de les condicions formatives, i els requisits documentals del contracte en pràctiques formatives, a banda d’una disposició derogatòria del Reglament vigent fins ara en aquesta matèria.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior i del ministre d’Educació i Ensenyament Superior, el Govern, en la sessió del 6 de setembre del 2017, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.