Carregant...
 


Decret

El Reglament regulador del principi de mobilitat i altres aspectes relacionats amb les funcions diplomàtiques dels agents diplomàtics del Ministeri competent en matèria d’afers exteriors ha estat modificat en diverses ocasions per respondre a les necessitats d’un ministeri que més que cap altre necessita adaptar-se constantment a l’evolució de les relacions internacionals.
LesLleis.com

En paral·lel, des del nomenament dels primers agents diplomàtics ara fa més de 22 anys, la seva situació com la del Ministeri també ha evolucionat constituint un cos que s’ha anat consolidant i professionalitzant i que necessita -per complir amb el principi de mobilitat- garanties legals que garanteixin els drets que com qualsevol altre ciutadà ha de gaudir tant el diplomàtic com els membres de la seva família.

En aquest sentit, la Llei qualificada d’educació, de 3 de setembre de 1993 garanteix el dret a rebre una educació gratuïta i de qualitat i atorga als pares el dret a escollir el tipus d’educació que desitgen per als seus fills. Actualment a Andorra hi conviuen tres sistemes educatius públics i gratuïts.

Tenint en compte els aspectes exposats i donat que les ciutats que acullen les representacions diplomàtiques disposen d’escoles dels sistemes educatius francesos, principalment, i/o espanyols, en alguns casos, es considera necessari sufragar les despeses derivades dels drets d’escolarització dels fills dels agents diplomàtics amb la finalitat de protegir i preservar, dins del possible, la unitat familiar i mantenir la continuïtat en el dret a l’educació.

Amb aquesta modificació es complementa, un cop més, l’article 63 de la Llei de la funció pública i el Reglament de sistemes de compensació, del 9 de juliol del 2003, segons les noves necessitats de compensació requerides per un normal funcionament de l’àmbit familiar de l’agent diplomàtic.

Consegüentment, a proposta de la ministra d’Afers Exteriors, el Govern, en la sessió del dia 8 de novembre del 2017 aprova aquest Decret que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.