Carregant...
 


Decret


Exposició de motius

En data 14 de desembre del 2016, es va aprovar el Reglament de la Direcció Assistencial i la Direcció Econòmica i de Recursos Generals del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.
LesLleis.com

Durant aquest termini d’aplicació del reglament esmentant s’ha constatat que hi havia aspectes organitzatius millorables, dins de la direcció econòmica i de recursos generals, per tal d’assolir el desenvolupament de les funcions de suport no assistencial en condicions d’eficàcia i eficiència dels recursos disponibles.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió del 25 d’abril del 2018, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.