Carregant...
 

Reglament de la Direcció Assistencial i la Direcció Econòmica i de Recursos Generals del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària. (Text refós per LesLleis.com)


Article 1. Definicions

Pel que respecta a l’adequada aplicació d’aquest Reglament, s’estableixen les definicions següents:
LesLleis.com

1. Àmbit assistencial: el que correspon a les actuacions en què es realitzen processos i activitats d’assistència a les necessitats de salut de les persones, ja sigui de forma directa o a través de l’aplicació de les tecnologies, tècniques i productes biomèdics en les seves diferents especialitats.

2. Àmbit de suport no assistencial: el que correspon a les actuacions en les quals es duen a terme tasques de processos de gestió i de suport diversos que són essencials per al bon funcionament dels processos assistencials.
Article 2. Estructura de la Direcció Assistencial del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària Image

1. La Direcció Assistencial del SAAS, per ordre jeràrquic, s’estructura per mitjà de les figures següents:

- Director/a assistencial
- Sotsdirector/a assistencial
- Director/a mèdic/a
- Director/a d’infermeria


2. La Direcció Assistencial pot dotar-se d’una sotsdirecció assistencial en el cas de considerar-ho necessari. Per fer-ho efectiu, la Direcció General tramet la proposta degudament motivada al Consell Directiu del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, que ha de resoldre als efectes oportuns.

En el cas que s’hagi dotat l’estructura de la Direcció Assistencial amb una sotsdirecció assistencial, aquesta última actua sempre de manera subordinada jeràrquicament a la Direcció Assistencial.

3. La Direcció Mèdica i la Direcció d’Infermeria estan al mateix nivell jeràrquicament i operen sota les directrius de la Direcció Assistencial.

4. El director assistencial pot tenir un adjunt per a cada àrea del Centre Hospitalari Andorrà de les que es determinen en el Reglament d’aquesta unitat organitzativa, un adjunt d’atenció primària i un adjunt d’atenció a la cronicitat.

5. Aquesta estructura unifica els processos de suport assistencial de les unitats organitzatives que configuren el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.

Mostra redacció anterior, vigent del 16/01/2017 al 10/03/2021
Article 2. Estructura de la Direcció Assistencial del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària

1. La Direcció Assistencial del SAAS, per ordre jeràrquic, s’estructura per mitjà de les figures d’un director assistencial i d’un sotsdirector assistencial.

2. El director assistencial pot tenir un adjunt per a cada àrea del Centre Hospitalari Andorrà de les que es determinen en el Reglament d’aquesta unitat organitzativa, un adjunt d’atenció primària i un adjunt d’atenció a la cronicitat.

3. Aquesta estructura unifica els processos de suport assistencial de les unitats organitzatives que conformen el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.

Modificat per l’article 1 del Decret 70/2021, del 3 de març del 2021, de modificació del Reglament de creació de la Direcció Assistencial i la Direcció Econòmica i de Recursos Generals del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.


Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.