Carregant...
 

Decret del 14 de maig del 2019, de modificació del Reglament de creació de la Direcció Assistencial i la Direcció Econòmica i de Recursos Generals del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.


Exposició de motius

En data 14 de desembre del 2016 es va aprovar el Reglament de la Direcció Assistencial i la Direcció Econòmica i de Recursos Generals del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.
LesLleis.com

En data 25 d’abril del 2018 es va modificar el contingut d’aquest Reglament als efectes de reorganitzar l’estructura de la direcció econòmica i de recursos generals del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.

Des de l’aplicació dels esmentats canvis organitzatius, i donades les cada vegada majors exigències en l’àmbit de la contractació pública, i de la gestió de persones – incloent l’obertura de processos de negociació col·lectiva - s’ha evidenciat la necessitat d’incorporar a l’estructura de la Direcció Econòmica i de Recursos Generals del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària la figura d’un assessor jurídic i a l’ensems cap de contractació. En aquest sentit es transforma la Secció de Contractació en el Servei d’Assessoria Jurídica i Contractació.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Salut en funcions, el Govern, en la sessió del 14 de maig del 2019, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.