Carregant...
 

Reglament que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat (Text refós per LesLleis.com)


Article 1. Objecte

L’objecte d’aquest Reglament és:
LesLleis.com

a) Establir les condicions de prescripció, dispensació i ús per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat.
b) Crear la Comissió de Medicaments d’Alta Complexitat i establir-ne la composició, les funcions i les directrius de funcionament.

Article 2. Medicaments d’alta complexitat

1. Els medicaments d’alta complexitat són aquells que, per les seves indicacions per a malalties rares o tractaments poc freqüents, perquè són innovadors, pel seu elevat impacte econòmic o perquè requereixen un seguiment especial quant a la seva seguretat, han de ser objecte d’un seguiment acurat que permeti garantir-ne la seguretat, l’eficàcia i un ús racional.

2. Els medicaments que consten en els annexos 1 i 2 i les seves actualitzacions posteriors tenen la consideració de medicaments d’alta complexitat.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.