Carregant...
 

Decret pel qual es modifica el Reglament d’impostos especials, del 27 de maig del 2010


Exposició de motius

La Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials preveu en l’article 31 el dret a la devolució parcial de les quotes suportades de l’impost especial sobre els hidrocarburs per als professionals del transport de mercaderies i de persones. El mateix article 31 precisa que aquesta devolució parcial s’ha de desenvolupar reglamentàriament, tenint en compte criteris de respecte del medi ambient.

Així doncs, el Reglament d’impostos especials preveu des de l’any 2009 una devolució parcial de l’impost per als transportistes professionals de mercaderies i persones, amb uns barems creixents en funció de l’eficiència energètica del motor seguint la classificació europea d’emissions de gasos.

Després de nou anys d’aplicar-se aquestes mesures, resulta necessari ajustar-les per reduir les ajudes a les categories obsolescents en benefici de les categories més eficients, i alhora eliminar el límit quantitatiu anyal per vehicle, atès que es disposa de mecanismes de control suficients per garantir la bona aplicació del sistema sense necessitat de contingentar el volum de carburant bonificat.

En conseqüència, amb la finalitat d’actualitzar els criteris de devolució parcial de l’impost especial sobre els hidrocarburs als estàndards vigents en matèria d’emissions de gasos de combustió interna i als mitjans de control administratiu existents, es modifica el Reglament d’impostos especials, del 27 de maig del 2010.

A proposta del ministre de Finances, el Govern, en la sessió del 5 de desembre del 2018, aprova aquest Decret, que entrarà en vigor l’1 de gener del 2019 amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.