Carregant...
 

Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny


Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Regulació general

Es troben subjectes a les prescripcions d’aquest Reglament els actes i les actuacions sotmesos a la llicència urbanística d’obres majors prevista al Reglament de construcció que impliquen treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny. Igualment estan subjectes a les prescripcions d’aquest Reglament, en els continguts que els pertoquin, les actuacions de les administracions públiques l’abast de les quals equivalgui a les característiques d’una obra major.
LesLleis.com

La protecció dels interessos públics i privats, i del medi ambient, es vehiculen a través dels estudis d’avaluació d’impacte ambiental, dels plans de restauració i de vigilància ambiental, i dels estudis geològics, geotècnics i altra documentació diversa que preveu aquesta normativa.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.