Carregant...
 

Decret de modificació del Reglament del Registre d’Ocupació d’Allotjaments Turístics (ROAT)


Exposició de motius

El Reglament del Registre d’Ocupació d’Allotjaments Turístics (ROAT), aprovat pel Decret del 25 d’abril del 2018 d’aprovació del Reglament del Registre d’Ocupació d’Allotjaments Turístics (ROAT), publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra número 25, de l’any 2018, preveu en l’article 6 la freqüència de tramesa de les dades al Departament de Policia, i en els apartats 2 i 3 del mateix article 6 precisa que l’enviament de les dades s’ha d’efectuar abans que passin 12 hores des de l’arribada del client a l’allotjament, o abans que el client abandoni l’allotjament si té previst quedar-s’hi per un període inferior a 24 hores.
LesLleis.com

El Reglament del ROAT va entrar en vigor el 3 de maig del 2018.

En algunes reunions mantingudes amb empresaris i associacions del sector dels allotjaments turístics, s’han constatat certes dificultats a l’hora de trametre la informació en el termini de temps exigit, sobretot en períodes de molta afluència de turistes.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, s’ha considerat necessari modificar l’article 6 del Reglament del ROAT, amb l’objectiu de concedir més temps als allotjaments turístics per trametre la informació dels seus clients al Departament de Policia, si bé aquesta informació s’ha de trametre sempre en el termini més breu possible. És i serà imprescindible per a una destinació que vulgui preservar la seguretat dels seus ciutadans i dels seus visitants disposar d’un registre d’ocupació d’allotjaments turístics (ROAT) degudament omplert i actualitzat amb la informació de tots els clients dels allotjaments turístics.

Aquest Reglament està estructurat en un article únic.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del cap de Govern en funcions i del ministre de Turisme en funcions, el Govern, en la sessió del 10 d’abril del 2019, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.