Carregant...
 


Decret


Vist el Decret del 12 de setembre del 2018 d’aprovació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat i els medicaments inclosos en els annexos 1 i 2 del Decret;
LesLleis.com

Atesa la necessitat d’actualitzar de forma periòdica els annexos del Decret en funció dels nous medicaments i de la informació disponible, i en concret els medicaments antitrombòtics, inhibidors directes de la trombina;

Atès que el medicament dabigatran no compleix els criteris per ser considerat medicament d’alta complexitat, escau excloure’l del Decret.

El Govern, a proposta del ministre de Salut en funcions, en la sessió del 30 d’abril del 2019, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.