Carregant...
 


Decret

Vist el Decret de l’1-7-2015 pel qual s’aprova el Reglament de supervisió, control i servei públic de confiança electrònica.
LesLleis.com

Vista la Constitució del Principat d’Andorra;

Vista la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000;

A proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, i en execució de l’acord del Govern del 24 de juliol del 2019,

Decreto la modificació de l’article 32,33 i 34 del Reglament de supervisió, control i servei públic de confiança electrònica que queden redactats de la manera següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.