Carregant...
 


Decret


La Llei 9/2019, del 7 de febrer, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 de novembre, de la seguretat social, regula el règim de cotització de les persones que desenvolupen una activitat per compte propi.

Escau regular per reglament els aspectes no desenvolupats per la Llei, així com el procediment administratiu per aplicar el nou règim de cotització.

A proposta del ministre de Finances, el Govern, en la sessió del 4 de setembre del 2019, aprova aquest Decret:
Article únic

S’aprova el Reglament que desenvolupa la cotització de les persones que treballen per compte propi. El Reglament entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

Reglament que desenvolupa la cotització a la Caixa Andorrana de Seguretat Social de les persones que treballen per compte propi

Títol I. Afiliació

Article 1. Objecte

Aquest Reglament regula els mecanismes de cotització a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) de les persones que treballen per compte propi i desenvolupa els preceptes definits en la Llei 9/2019, del 7 de febrer, de modificació de la Llei 17/2008.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.