Carregant...
 

Modificació del Reglament d’organització i funcionament del Tribunal Constitucional, aprovada pel Ple del Tribunal en la seva sessió del 17 d’octubre del 2019


El Tribunal Constitucional, en la seva sessió del 17 d’octubre del 2019, ha procedit a modificar el seu Reglament d’organització i funcionament, afegint un capítol primer al títol segon, intitulat “Estatut del personal del Tribunal Constitucional”, i, vist que s’altera consegüentment tota la numeració de l’articulat i dels dos capítols següents, es renumeren la resta d’articles dels capítols II i III i del títol tercer en funció dels articles precedents.
Article 1

S’afegeix en el títol segon “Del personal al servei del Tribunal Constitucional”, el capítol I, intitulat “Estatut del personal del Tribunal Constitucional”:
LesLleis.com

“Capítol I. Estatut del personal del Tribunal Constitucional

Article 7.

Les persones que integrin la Secretaria General són funcionàries del Tribunal Constitucional.

Article 8.

El Tribunal Constitucional determina el nombre de llocs que s’han de cobrir d’acord amb les seves necessitats.

Article 9.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.