Carregant...
 


Decret


Decret del 6-11-2019 de modificació de l’annex 1 del Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
LesLleis.com

Exposició de motius

El Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social estableix, en l’annex 1, les patologies que donen dret a prestacions fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

L’annex 1 inclou les malalties que són de llarga durada, progressives, greus i costoses.

En aquest sentit, escau modificar aquest annex per incorporar-hi l’ictus o accident cerebrovascular, ja que el tractament d’aquesta patologia en les fases aguda i postaguda, que requereixen hospitalització, pot generar despeses molt importants. Aquesta modificació s’aplica a les despeses produïdes en els tres mesos anteriors a l’entrada en vigor d’aquest Decret.

Vist l’informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social del 29 d’octubre del 2019;

Vist el que s’ha exposat, a proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió del 6 de novembre del 2019, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.