Carregant...
 

Decret del 18-12-2019 de modificació del Reglament regulador de les prestacions de reembossament de despeses de desplaçament i d’allotjament del 20 de novembre del 2019


L’article 11 de la Llei 6/2019, del 31 de gener, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, estableix, entre les prestacions de reembossament destinades a compensar les persones assegurades, les despeses de desplaçament i d’allotjament de la persona malalta i d’un acompanyant en les condicions que s’estableixen reglamentàriament. També estableix que es reembossarà el 100% de les despeses de desplaçament i allotjament derivades d’actes i processos que no es puguin dur a terme al país.

L’article 16 apartat 3 de la mateixa llei estableix les despeses que poden ser reembossades en règim de tercer pagador i preveu per reglament es poden establir altres casos no contemplats en aquest article en què les prestacions es reembossen en règim de tercer pagador.
LesLleis.com

Tenint en compte que les despeses de desplaçament amb taxi individual per dur a terme tractaments que no es poden efectuar a Andorra poden ser elevades i poden comprometre l’accés als pacients a aquest tipus de transport;

El Govern, a proposta del ministre de Salut, en la sessió de data 18 de desembre del 2019 aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.