Carregant...
 


Decret


Decret del 27-5-2020 de modificació del Decret del 13-5-2020 d’aprovació del Reglament que regula l’ajut econòmic ocasional destinat als propietaris de locals comercials i habitatges que han vist reduïts substancialment els ingressos de la unitat familiar.

El 13 de maig del 2020, a l’empara de la disposició final cinquena de la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, el Govern va aprovar el Reglament que regula l’ajut econòmic ocasional destinat als propietaris de locals comercials i habitatges que han vist reduïts substancialment els ingressos de la unitat familiar.

Aquest Reglament regulava l’objecte, els requisits de les persones beneficiàries i el procediment per a l’atorgament de l’ajut. Tanmateix, vista la situació general causada per aquesta pandèmia, s’ha considerat oportú ampliar el límit dels ingressos procedents dels lloguers i esclarir el càlcul de la quantia.

Per facilitar la consulta del text i per millorar-ne la seguretat jurídica, s’aprova íntegrament un nou decret, que deroga així l’anterior Decret del 13-5-2020 d’aprovació del Reglament que regula l’ajut econòmic ocasional destinat als propietaris de locals comercials i habitatges que han vist reduïts substancialment els ingressos de la unitat familiar.

Consegüentment, a proposta del ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, el Govern, en la sessió del 27 de maig del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Decret
Article 1. Objecte

L’objecte d’aquest Reglament és regular els requisits que han de complir les persones beneficiàries, el procediment de sol·licitud i la quantia i la durada de l’ajut econòmic ocasional destinat als propietaris de locals comercials i d’habitatges que han vist reduïts substancialment els ingressos de la unitat familiar amb motiu de les mesures temporals i excepcionals establertes per la Llei 3/2020, del 23 de març, de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2 i la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.