Carregant...
 


Decret


Decret del 2-9-2020 de modificació del Decret del 8-7-2020 pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació de les titulacions d’ensenyament superior estatals.
LesLleis.com

Exposició de motius

El mes de juliol del 2020 es va aprovar el nou Reglament d’ordenació de les titulacions d’ensenyament superior estatals que estableix les titulacions d’ensenyament superior estatals d’Andorra, és a dir, les que tenen validesa acadèmica.

Les institucions d’ensenyament superior o altres organismes que vulguin crear nous títols estatals i que el Govern aprovi els plans d’estudis corresponents han de seguir el procés que estableix aquest reglament.

El reglament esmentat ha introduït canvis que afecten plans d’estudis l’aprovació dels quals ja havia estat sol·licitada per una institució d’ensenyament superior però que encara no han estat aprovats ni publicats.

És voluntat del Govern que aquests plans d’estudis, ja avaluats favorablement per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra, puguin ser aprovats i amb aquest objectiu s’introdueix una disposició transitòria al Reglament d’ordenació de les titulacions d’ensenyament superior estatals, aprovat pel Decret del 8-7-2020.

D’acord amb aquestes consideracions, el Govern, a proposta de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, en la sessió del 2 de setembre del 2020, aprova la modificació del Decret del 8 de juliol del 2020 amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.