Carregant...
 

Reglament d’ordenació de les titulacions d’ensenyament superior estatals (Text refós per LesLleis.com)


Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Aquest Reglament regula les titulacions d’ensenyament superior estatals de diploma professional avançat (DPA), bàtxelor, bàtxelor d’especialització, màster i doctor/a; estableix el crèdit europeu com la unitat de mesura de les formacions que condueixen a l’obtenció d’un títol estatal, així com els procediments per a la creació de títols, i regula l’acreditació, l’aprovació, la renovació, la modificació i l’extinció de plans d’estudis, d’acord amb els articles 7, 8 i 9 de la Llei 14/2018, del 21 de juny, de l’ensenyament superior, l’article 24 de la Llei 15/2018, del 21 de juny, de la Universitat d’Andorra, i les línies generals emanades de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.
LesLleis.com

Els títols de diploma professional avançat (DPA), bàtxelor, bàtxelor d’especialització, màster i doctor regulats en aquest Reglament tenen caràcter estatal, validesa acadèmica i professional i preparen per a l’exercici d’una professió regulada, si escau, d’acord amb l’ordenament jurídic vigent.
Article 2. Àmbit d’aplicació

Aquest Reglament s’aplica a les titulacions d’ensenyament superior estatals d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.