Carregant...
 


Decret


Decret del 7-10-2020 de modificació de l’annex 1 del Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social per incorporar-hi les despeses hospitalàries com a conseqüència de la COVID-19 més costoses.
LesLleis.com

El Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social estableix, en l’annex 1, les patologies que donen dret a prestacions fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Aquest annex inclou les patologies de caràcter greu i costoses.

En el marc de la crisi sanitària causada pel SARS-CoV-2 escau modificar l’annex 1 per incorporar-hi les prestacions hospitalàries derivades de la COVID-19, ja que el tractament d’aquesta malaltia quan requereix hospitalització pot suposar despeses molt importants per a les persones.

A més, es preveu una disposició transitòria perquè aquesta modificació tingui caràcter retroactiu, de manera que les persones afectades per la malaltia COVID-19 des de l’inici de la pandèmia puguin sol·licitar el reemborsament de les prestacions en els termes previstos en el Decret.

Vist l’informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social del 28 de juliol del 2020;

Vist el que s’ha exposat, a proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió del 7 d’octubre del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.