Carregant...
 


Decret


Decret del 16-12-2020 de modificació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat, amb la inclusió de medicaments diferents.
LesLleis.com

Decret

Decret del 16-12-2020 de modificació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat, amb la inclusió de medicaments diferents.

Vist el Decret del 12 de setembre del 2018 d’aprovació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat i els medicaments inclosos en els annexos 1 i 2 del Decret;

Atesa la necessitat d’actualitzar de forma periòdica els annexos del Decret en funció dels nous medicaments i de la informació disponible, i en concret en els casos següents: Anticossos monoclonals per al tractament de la dermatitis atòpica en els pacients que pateixen dermatitis atòpica de moderada a greu; antiestrògens per al tractament de determinats càncers de mama; medicaments antineovascularització per al tractament de la degeneració macular associada a l’edat;

Vist l’informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social aprovat en la sessió del 4 de desembre del 2020;

El Govern, en la sessió del 16 de desembre del 2020, a proposta del Ministeri de Salut, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.