Carregant...
 


Decret 123/2021, del 14 d’abril del 2021


Decret 123/2021, del 14-4-2021 de modificació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat, amb la inclusió de productes amb aminoàcids per a una patologia concreta.
LesLleis.com

Vist el Decret del 12 de setembre del 2018 d’aprovació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat i els medicaments inclosos en els annexos 1 i 2 del Decret;

Atesa la necessitat d’actualitzar de forma periòdica els annexos del Decret en funció dels nous medicaments i de la informació disponible, i en concret en el cas de l’ornitina per al tractament del dèficit de creatina cerebral secundari al dèficit de guanidino acetat metiltransferasa (GAMT);

Vist l’informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social aprovat en la sessió del 30 de març del 2021;

El Govern, en la sessió del 14 d’abril del 2021, a proposta del Ministeri de Salut, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.