Carregant...
 

Decret 108/2022, del 23 de març del 2022


Decret 108/2022, del 23-3-2022 de modificació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat, amb la inclusió de medicaments diferents.

Vist el Decret del 12 de setembre del 2018 d’aprovació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat i els medicaments inclosos en els annexos 1 i 2 del Decret;

Atesa la necessitat d’actualitzar de forma periòdica els annexos del Decret en funció dels nous medicaments i de la informació disponible, i en concret els medicaments per al tractament de la hipertensió pulmonar i de la hiperpotassèmia, així com l’actualització del codi ATC dels medicaments per al tractament de la migranya i d’alguns medicaments antivirals;

Vist l’informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social aprovat en la sessió del 22 de febrer del 2022;
LesLleis.com

El Govern, en la sessió del 23 de març del 2022, a proposta del Ministeri de Salut, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Decret
Article 1

Es modifica l’annex 1 del Decret del 12 de setembre del 2018 d’aprovació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat, amb les modificacions següents:

1. Inclusió dels codis:

Codi ATC (classificació anatòmica terapèutica química)
Descripció
G04BE08 Tadalafil (indicació per a hipertensió pulmonar)
N02CD Antagonistes del pèptid relacionat amb el gen de la calcitonina
J05AJ Inhibidors de la integrasa

2. Exclusió dels codis:

Codi ATC (classificació anatòmica terapèutica química)
Descripció
N02CD02 (Queda inclòs al codi N02CD) Galcanezumab
N02CX07 (Queda inclòs al codi N02CD) Erenumab
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.