Carregant...
 

Decret 28/2024, del 24-1-2024, de modificació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat, amb la inclusió de la fenfluramina.


Vist el Decret del 12 de setembre del 2018 d’aprovació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat i els medicaments inclosos en els annexos 1 i 2 del Decret;

Atesa la necessitat d’actualitzar de forma periòdica els annexos del Decret en funció dels nous medicaments i de la informació disponible, i en concret dels medicaments amb fenfluramina per al tractament de les crisis convulsives associades a la síndrome de Dravet;

Vist l’informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social aprovat en la sessió del 25 d’octubre del 2023;
LesLleis.com

El Govern, en la sessió del 24 de gener del 2024, a proposta del Ministeri de Salut, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Decret
Article únic

Es modifica l’annex 1 del Reglament que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat aprova per Decret del 12 de setembre del 2018 d’aprovació, amb la inclusió del medicament següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.