Carregant...
 

Conveni de Seguretat Social entre la República Portuguesa i el Principat d’Andorra

Image Transcripció de: CONSELL GENERAL. Recull de legislació del Consell General del Principat d’Andorra de l’any 1982 al 1988. Andorra: Publicacions del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, 2002.
ISBN 99920-0-0238-7
Image Completades les dates de signatura i entrada en vigor amb Diário da República núm. 100 de 2 de maig de 1990 i núm. 161 de 16 de juliol de 1991.

aprovat pel M .I. Consell General en la seva sessió ordinària del dia 2 d’octubre de 1987

Títol I. Disposicions Generals

Article 1

Per l’aplicació del present Conveni:

a) el terme “territori” significa:

En relació a la República Portuguesa el territori de Portugal sobre el continent Europeu i els arxipèlags d’Açores i de Madeira (designat posteriorment pel terme Portugal).

En relació al Principat d’Andorra el territori de les Valls d’Andorra.

b) El terme “nacional”, designa:

En relació amb Andorra, una persona de nacionalitat andorrana.

En relació amb Portugal, una persona de nacionalitat portuguesa.

c) El terme “assegurat”, designa les persones sotmeses a les legislacions que s’apliquen en relació al present Conveni.

d) El terme “legislació”, designa les lleis, els reglaments, altres disposicions i reglaments d’aplicació citats en l’article 2 (paràgraf 1).

e) El terme “autoritat competent” en relació amb Portugal designa el Ministre, els ministres o les autoritats corresponents dels quals depèn l’aplicació de les legislacions designades en l’article 2 paràgraf 1; en relació amb Andorra el M.I. Cap de Govern, el M.I. Conseller per ell designat, i el President del Consell d’Administració de la CASS en representació de la institució de la qual depèn l’aplicació de les legislacions designades en l’article 2 paràgraf 1.
LesLleis.com

f) El terme “institució competent” significa la institució a la qual l’assegurat està inscrit al moment de la petició de les prestacions o a càrrec de la qual té o tindria dret a prestacions si tingués la residència sobre el territori de la part contractant on es troba aquesta institució.

g) El terme "part contractant" designa cada un dels 2 estats signataris del present Conveni.

h) El terme "residència" significa el lloc de la residència habitual.

i) El terme "estada" significa l’estada temporal, o el sojorn.
LesLleis.com

j) El terme "institució del lloc de residència", designa la institució habilitada a servir les prestacions de les quals tracten en l’indret on l’interessat resideix segons la legislació de la part contractant que aquesta institució aplica habitualment.

k) El terme "institució del lloc d’estada temporal" designa la institució habilitada a servir les prestacions de les quals tractem en l’indret on l’interessat sojorna temporalment segons la legislació de la part contractant que aquesta institució aplica habitualment.

l) “Beneficiaris” les persones definides com aitals, i equiparades a elles, per la legislació aplicable.

m) El terme “supervivents”, designa les persones definides o admeses com a tals per la legislació, en base de la qual les prestacions són atorgades.

n) El terme “període d’assegurança”, designa els períodes de cotització o de treball que són definits o admesos com a períodes d’assegurança per la legislació en la qual han estat realitzats, així com tots els períodes assimilats, en el cas on estan reconeguts per aquesta legislació com equivalents a períodes d’assegurança.

o) El terme “prestacions”, “pensions” o “rendes” designen totes les prestacions, pensions o rendes incloent tots els elements a càrrec de l’erari públic, les millores degudes a revalorització o suplements previstos en la legislació, així com les prestacions en forma de capital substitutives de les pensions o rendes.

p) Qualsevol altra expressió i terme utilitzat en el Conveni tenen el significat que els hi sigui atribuït en la legislació corresponent.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.