Carregant...
 

Acord administratiu de seguretat social entre la República Portuguesa i el Principat d’Andorra


Image Transcripció del document inclòs a la web de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
Image Completades les dates de signatura, entrada en vigor i l’Annex 1 amb Diário da República núm. 100 de 2 de maig de 1990 i núm. 161 de 16 de juliol de 1991.

Aprovat pel M.I. Consell General en la seva sessió ordinària del dia 2 d’0ctubre de 1987

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1

Per a l’aplicació del present Acord, els termes definits en l’article 1r del Conveni tenen el significat que els hi és atribuït en el referit article.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.