Carregant...
 

Acord en forma d’intercanvi de cartes entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea (Text refós per LesLleis.com)


A. Carta del Principat d’Andorra

Luxemburg, 28.VI.1990

Senyors,
LesLleis.com

Tenim l’honor d’adjuntar-vos el texte de l’acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea i podem confirmar la seva acceptació per part del Principat d’Andorra.

Ús estaríem molt agraïts si volguéssiu confirmar l’acceptació de l’acord per part de la Comunitat Econòmica Europea. Així s’haurà conclòs l’acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea, com ho estipula el texte adjunt.

Rebeu el testimoniatge de la nostra més alta consideració.


Pel Bisbe de La Seu d’Urgell
Copríncep d’Andorra
Pel President de la República Francesa
Copríncep d’Andorra


Pel Govern d’Andorra


B. Carta de la Comunitat

Luxemburg, 28.VI.1990

Senyors,

Ens complau acusar recepció de la vostra carta en la qual accepteu l’acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea, el texte de la qual és el següent:

Tenim l’honor d’adjuntar-vos el texte de l’acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea i podem confirmar la seva acceptació per part del Principat d’Andorra.

Ús estaríem molt agraïts si volguéssiu confirmar l’acceptació de l’acord per part de la Comunitat Econòmica Europea. Així s’haurà conclòs l’acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea, com ho estipula el texte adjunt.”

Tenim l’honor de confirmar-vos l’acord de la Comunitat sobre el texte de l’acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea. L’acceptació d’aquest acord per part de la Comunitat tindrà lloc desprès de l’acompliment dels tràmits interns necessaris a aquest efecte i us serà notificat de conformitat amb el paràgraf 2 de l’article 24 de l’acord.

Rebeu el testimoniatge de la nostra més alta consideració.


En nom
del Consell de les Comunitats Europees

Acord entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra

EL PRINCIPAT D’ANDORRA
i
LA COMUNITAT ECONOMICA EUROPEA,

AMB LA VOLUNTAT d’establir, per a llurs relacions comercials, un règim que substitueixi els règims nacionals actualment en vigor i que respecti l’especificitat de la situació del Principat d’Andorra;

CONSIDERANT que amb motiu dels factors geogràfics, històrics i socio-econòmics, la situació excepcional del Principat d’Andorra justifica un règim particular, sobretot en matèria de franquícies dels drets a la importació, de les taxes sobre la suma d’operacions i dels impostos percebuts en concepte d’importació per part de la Comunitat respecte al Principat d’Andorra en el tràfic de viatgers,

ACORDEN LES DISPOSICIONS SEGÜENTS:
Article 1

Els intercanvis entre la Comunitat Econòmica Europea, d’una banda, i el Principat d’Andorra, de l’altra, es regulen segons les disposicions que figuren més endavant.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.