Carregant...
 

Decisió núm. 3/91 del Comitè mixt CEE-Andorra del 12 de juliol de 1991

que modifica l’annex I i l’apèndix de l’acord


El Comitè mixt,
LesLleis.com

vist l’acord en forma d’intercanvi de cartes entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra, i especialment els seus articles 8, paràgraf 3, punt a) i 17, paràgraf 8,

considerant que de conformitat amb les disposicions de l’article 8, paràgraf 3, punt a), es determinarà en el si del Comitè mixt la modificació eventual de la llista de despatxos de duana de la Comunitat competents per a la posada en lliure pràctica dels productes procedents dels països tercers destinats al Principat d’Andorra; que aquesta llista figura a l’annex I de l’acord; que per intercanvi de cartes del 30 de maig de 1990 es va convenir que en la primera reunió del Comitè mixt s’introduirien modificacions a l’esmentada llista;

considerant que de conformitat amb les disposicions de l’article 11 de l’acord l’apèndix determina les regles d’origen i els mètodes de cooperació administrativa aplicables quan s’importen a la Comunitat productes pertanyents als capítols 1 a 24 del sistema harmonitzat i originaris del Principat d’Andorra; que aquests productes són admesos exempts dels drets a la importació; que resulta que els productes minerals extrets del seu subsòl no són esmentats a l’article 1 de l’apèndix; que a conseqüència d’això, certs productes minerals originaris del Principat d’Andorra, especialment les aigües minerals, restarien exclosos del benefici previst a l’article 11, paràgraf 1 de l’acord; que cal, per tant, modificar l’apèndix de l’acord; que de conformitat amb les disposicions de l’article 17, paràgraf 8 de l’acord, el Comitè mixt està facultat per a modificar aquestes disposicions de l’apèndix a què fa referència l’article 11 de l’acord,

Decideix: