Carregant...
 

Decisió núm. 4/91 del Comitè mixt CEE-Andorra del 12 de juliol de 1991

relativa a certs mètodes de cooperació administrativa per a l’aplicació de l’acord i al procediment de reexpedició de les mercaderies cap al Principat d’Andorra


El Comitè mixt,

vist l’acord en forma d’intercanvi de cartes entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra, i especialment els seus articles 8, paràgraf 3, punt a) i 17, paràgraf 8,

considerant que de conformitat amb les disposicions de l’acord cal determinar, per una banda, el procediment de reexpedició de les mercaderies cap al Principat d’Andorra a què fa referència l’article 8, paràgraf 3 de l’acord, i per l’altra, els mètodes de cooperació administrativa necessaris per al bon funcionament de l’acord;

considerant que, hagut esment de l’experiència adquirida en el si de la Comunitat pel que fa als mètodes de cooperació administrativa i a l’expedició de les mercaderies a l’interior del territori comunitari, és convenient en aquest cas de basar-se en els mètodes emprats a la Comunitat per assegurar la lliure circulació de les mercaderies a l’interior de la Comunitat;

considerant que les disposicions així establertes per la present decisió són a més susceptibles d’ésser reexaminades per una banda pel Comitè mixt, hagut esment de la situació que prevaldrà l’1 de gener de 1993, i per l’altra per les parts contractants, dins el marc de l’article 20 de l’acord,

Decideix: