Carregant...
 

Decisió núm. 5/91 del Comitè mixt CEE-Andorra del 12 de juliol de 1991

que fixa les modalitats per posar a disposició del Tresor andorrà els drets a la importació cobrats per la Comunitat per compte del Principat d’Andorra


El Comitè mixt,
LesLleis.com

vist l’acord en forma d’intercanvi de cartes entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra, i especialment el seu article 8, paràgraf 3, punt b),

considerant que s’escau de fixar les modalitats per posar a disposició del Tresor andorrà els drets a la importació cobrats per la Comunitat per compte del Principat d’Andorra sobre les mercaderies, així com el percentatge que la Comunitat pot deduir per tal de cobrir les despeses d’administració de conformitat amb la reglamentació vigent en la matèria a la Comunitat;

considerant que l’aplicació, si s’escau, de disposicions idèntiques a les especificades en el reglament (CEE, Euratom) núm. 1552/89 del Consell, del 29 de maig de 1989 (DOCE núm. L 155 del 7.6.1989, pàg. 1) simplificarà aquestes modalitats;

considerant que el Comitè mixt pot, a més, reexaminar les disposicions adoptades en la present decisió a fi de tenir en compte la situació que prevalgui l’1 de gener de 1993,

Decideix:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.