Carregant...
 

Fitxa de situació Decisió núm. 1/92 del Comitè mixt CEE-Andorra, del 19 d’octubre de 1992, que modifica la decisió núm. 7/91 que deroga la definició del concepte de productes originaris per tenir en compte la situació particular del Principat d’Andorra pel que fa a la seva producció de certs productes agrícoles transformats