Carregant...
 

Decisió núm. 7/91 del Comitè mixt CEE-Andorra del 31 de desembre de 1991 (Text refós per LesLleis.com)

que deroga la definició del concepte de productes originaris per tenir en compte la situació particular del Principat d’Andorra pel que fa a la seva producció de certs productes agrícoles transformats

El Comitè mixt,
LesLleis.com

vist l’acord en forma d’intercanvi de cartes entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra, i en particular l’article 17, paràgraf 8,

considerant que de conformitat amb les disposicions de l’article 11 de l’acord l’apèndix determina les regles d’origen i els mètodes de cooperació administrativa aplicables a la importació dintre la Comunitat dels productes especificats als capítols 1 a 24 del Sistema Harmonitzat i originaris del Principat d’Andorra; que una part de la producció de certs productes agrícoles transformats no correspon a aquestes regles d’origen; que s’escau de derogar la definició del concepte de productes originaris per a certs productes agrícoles transformats dins el marc de certs límits anuals, a fi de mantenir els corrents d’intercanvi tradicionals existents per a aquests productes abans de l’entrada en vigor de l’acord,

Decideix:
Article 1

Per derogació de les regles d’origen que figuren a l’article 1 de l’apèndix de l’acord i a reserva de les condicions enunciades a la present decisió, els productes esmentats a l’annex de la present decisió i fabricats al Principat d’Andorra a partir de productes no originaris es consideren com a originaris del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.