Carregant...
 

Decisió núm. 2/95 del Comitè Mixt CE-Andorra del 6 de novembre de 1995

Referent a la derrogació de la definició de la noció de productes originaris per tenir en compte la situació particular de la cria bovina al Principat d’Andorra

El Comitè Mixt,
LesLleis.com

Vist l’acord en forma d’intercanvi de cartes entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra i en especial l’article 17, paràgraf 8,

Considerant que de conformitat amb les disposicions de l’article 11, paràgraf 2 de l’acord, l’apèndix determina les regles d’origen així com els mètodes de cooperació administrativa aplicables en el moment de la importació a la Comunitat de productes relatius als capítols 1 a 24 del Sistema harmonitzat i originaris del Principat d’Andorra;

Considerant que el Govern del Principat d’Andorra ha sol·licitat una derogació d’aquestes regles d’origen per a una part de la producció de la cria bovina en aquest país que no pot satisfer les regles d’origen en qüestió en aplicació de les disposicions que figuren en l’article 11, paràgraf 1 de l’acord; que el Principat d’Andorra demana que els animals nascuts a la Comunitat i criats durant un cert període de temps a Andorra es puguin considerar com a originaris d’Andorra; que per tal de permetre que es mantingui l’activitat tradicional de la ramaderia al Principat d’Andorra, convé atorgar una derogació de la definició de productes originaris per a una certa quantitat anyal d’animals.

Decideix:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.