Carregant...
 

Protocol de l’Acord en forma d’intercanvi de cartes entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra després de l’Adhesió de la República d’Àustria, de la República de Finlàndia i del Regne de Suècia a la Unió Europea


La Comunitat Europea,

d’una part,

El Principat d’Andorra,

d’altra part,

Vist l’Acord en forma d’intercanvi de cartes entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra, signat a Luxemburg el 28 de juny de 1990, d’ara endavant, denominat “Acord”,

Considerant que la República d’Àustria, la República de Finlàndia i el Regne de Suècia s’adheriren a la Unió Europea el dia 1 de gener de 1995,

Han decidit determinar de comú acord les adaptacions i les disposicions transitòries que s’han d’aplicar a l’Acord desprès de l’adhesió de la República d’Àustria, la República de Finlàndia i al Regne de Suècia a la Unió Europea i a aquest efecte han designat com plenipotenciaris:

El Consell de la Unió Europea:

Luigi Guidobono Cavalchini Garofoli
Ambaixador, Representant Permanent de la República Italiana,
President del Comitè de Representants Permanents

Pablo Benavides Salas
Director de la Direcció General IA/D de la Comissió de les Comunitats Europees


El Govern del Principat d’Andorra:

Albert Pintat Santolària
Ambaixador Extraordinari I Plenipotenciari,
Cap de la Missió del Principat d’Andorra davant les Comunitats Europees


Els quals, després d’haver intercanviat els seus plens poders, reconeguts en la forma escaient,
LesLleis.com

Han convingut el següent:
Article 1

Els textos de l’Acord, inclosos els annexos i protocols que en formen part integrant, i les declaracions annexes a l’Acta final, redactats en les llengües finesa i sueca, donen fe en les mateixes condicions que els textos originals. El Comitè Mixt aprova les versions finesa i sueca.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.