Carregant...
 

Correcció d’errata


Vist que s’ha constatat un error de transcripció a la decisió 1/99 del Comitè Mixt CE-Andorra del 6 de maig de 1999 que modifica l’apèndix a l’acord en forma d’intercanvi de cartes entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra, publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra núm. 46, any 11, de data 11 d’agost de 1999, aquesta queda redactada com segueix:

1. A l’índex, al títol II, article 4, on diu “completament” ha de dir “totalment”.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.