Carregant...
 

Decisió núm. 2/1999 del Comitè Mixt Andorra-CE


relativa a les modalitats d’aplicació del protocol sobre qüestions veterinàries complementari a l’acord en forma d’intercanvi de cartes entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea (JO L 374 del 31.12.1990, pàg.14), signat a Brussel·les el 15 de maig de 1997

El Comitè Mixt,

Vist l’acord en forma d’intercanvi de cartes entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea (JO L 148 del 6.6.1997, pàg. 16), signat a Luxemburg el 28 de juny de 1990 i, especialment, el seu article 17,

Vist el protocol sobre qüestions veterinàries complementari a l’acord en forma d’intercanvi de cartes entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea, signat a Brussel·les el 15 de maig de 1997,

Considerant que:

1) les parts desitgen permetre el manteniment dels corrents tradicionals d’intercanvis d’animals vius i de productes animals entre Andorra i la Comunitat Europea i facilitar el desenvolupament de nous intercanvis;

2) convé a aquest efecte preveure que aquests intercanvis s’efectuïn en el respecte de les regles comunitàries en l’àmbit veterinari;

3) la reunió del subgrup veterinari a Andorra, el 16 de desembre de 1998, va recomanar d’adoptar la llista de les disposicions comunitàries que Andorra ha d’aplicar, amb caràcter prioritari, abans de l’1 de juny del 2000;

4) cal preveure que la incorporació del cabal comunitari es durà a terme sense perjudici de l’aplicació de les mesures de salvaguarda, especialment en matèria d’encefalopatia espongiforme bovina (EEB),

Decideix:
Article 1

1. Andorra accepta, sense perjudici de les regles específiques previstes per la present decisió, els animals i els productes animals originaris de la Comunitat en les condicions establertes per les regles vàlides per als intercanvis intracomunitaris.

2. Andorra es compromet a aplicar a les importacions d’animals vius i de productes animals procedents de països tercers, les regles comunitàries aplicables a aquestes importacions.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.