Carregant...
 


Correcció d’errata

Vist que s’ha constatat un error de transcripció en els edictes del 22 de maig del 2003 publicats al BOPA núm. 48, any 15, del 4 de juny del 2003 pels quals es fa públic que els Convenis entre el Principat d’Andorra, el Regne d’Espanya i la República Francesa relatius a l’entrada, la circulació, el sojorn i l’establiment dels seus nacionals i a la circulació i el sojorn al Principat d’Andorra dels nacionals d’estats tercers entraran en vigor l’1 de juliol del 2003,

Els edictes esmentats queden com segueix:

On diu
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.