Carregant...
 

Decisió núm. 1/2001 del Comitè Mixt Andorra-CE del 13 de desembre de 2001 que estableix les disposicions d’aplicació del Protocol sobre qüestions veterinàries complementari a l’Acord en forma d’intercanvi de cartes entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea, signat a Brussel·les el 15 de maig de 1997


El Comitè Mixt,

Vist l’Acord en forma d’intercanvi de cartes entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea (DO L 374 del 31.12.1990, pàg. 14.), signat a Luxemburg el 28 de juny de 1990, i especialment el seu article 17;

Vist el Protocol sobre qüestions veterinàries complementari a l’Acord en forma d’intercanvi de cartes entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea (DO L 148 del 6.6.1997, pàg. 16.) signat a Brussel·les el 15 de maig de 1997, i especialment el seu article 2;

Considerant el que ve a continuació:

1) Les parts contractants desitgen ampliar els fluxos tradicionals de comerç entre Andorra i la Comunitat, que ja estan emparats per la decisió núm. 2/1999 del Comitè mixt Andorra-CE (DO L 31, 5.2.2000, pàg. 84.), per facilitar el desenvolupament de nous intercanvis.

2) Els intercanvis esmentats s’efectuaran de conformitat amb les normes veterinàries comunitàries.

3) En la reunió que va tenir lloc a Andorra els dies 29 i 30 de maig del 2000, el subgrup veterinari del Comitè mixt CE-Andorra va recomanar l’adopció d’una llista addicional de mesures comunitàries que Andorra haurà d’aplicar per tal d’ampliar l’acord, com a molt tard 18 mesos després de la publicació de la present decisió.

Decideix
Article 1
Certificació
Andorra aplica la Directiva 96/93/CE (Directiva 96/93/CE del Consell del 17 de desembre de 1996 relativa a la certificació dels animals i dels productes animals (DO L 13 del 16.1.1997, pàg. 18)).
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.