Carregant...
 

Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern del Principat de Liechtenstein per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscalEl Govern del Principat d’Andorra

i

el Govern del Principat de Liechtenstein,

d’ara endavant “les parts contractants”,

Preàmbul

Reconeixent que els vincles econòmics establerts entre les parts contractants requereixen una major cooperació;

Desitjant desenvolupar les relacions existents cooperant per al benefici mutu en l’àmbit fiscal;

Desitjant reforçar la capacitat d’ambdues parts contractants per aplicar les lleis fiscals respectives, i

Desitjant establir les disposicions i condicions que regeixen l’intercanvi d’informació en matèria fiscal,

acorden el següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.