Carregant...
 

Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern del Principat de Mònaco per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal


El Govern del Principat d’Andorra

i

El Govern del Principat de Mònaco,

D’ara endavant “les parts”,

Considerant el seu desig de facilitar l’intercanvi d’informació en matèria fiscal,

Acorden el següent:
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació de l’Acord
Les parts, mitjançant les seves autoritats competents, acorden prestar-se assistència per a l’intercanvi d’informació que sigui previsiblement pertinent per executar i aplicar la legislació interna de les parts relativa als impostos coberts per aquest Acord, inclosa la informació que sigui previsiblement pertinent per determinar, establir o recaptar impostos sobre les persones que estiguin subjectes a aquests impostos, o per investigar i enjudiciar delictes fiscals comesos per aquestes persones. L’intercanvi d’informació es fa d’acord amb les disposicions d’aquest Acord i és tractada de forma confidencial, segons les disposicions previstes en l’article 8.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.