Carregant...
 

Acord entre el Principat d’Andorra i el Regne dels Països Baixos per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal


El Govern del Principat d’Andorra

i

El Govern del Regne dels Països Baixos,

Amb el desig de facilitar l’intercanvi d’informació en matèria fiscal,

Acorden el següent:
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació de l’Acord
Les parts contractants, mitjançant les seves autoritats competents, acorden prestar-se assistència per intercanviar d’informació que sigui previsiblement pertinent per executar i aplicar la legislació interna de les parts contractants relativa als impostos als quals fa referència aquest Acord. Aquesta informació inclou la informació que sigui previsiblement pertinent per determinar, establir o recaptar aquests impostos, el cobrament i l’execució de les reclamacions tributàries, o per investigar i enjudiciar delictes fiscals. L’intercanvi d’informació es fa d’acord amb les disposicions d’aquest Acord i és tractada de forma confidencial, segons les disposicions previstes en l’article 8. Els drets i les garanties atorgats a les persones establerts per les lleis o la pràctica administrativa de la part requerida són aplicats sempre que no impedeixin o retardin indegudament l’intercanvi efectiu d’informació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.