Carregant...
 

Decisió núm. 1/2012 del Comitè Mixt Andorra-CE del 25 de gener del 2012 que estableix la llista de les disposicions en matèria de seguretat duanera prevista a l’apartat 1 de l’article 12 ter de l’Acord en forma d’intercanvi de cartes entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea


EL COMITÈ MIXT,

Vist l’Acord en forma d’intercanvi de cartes entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea1, signat a Luxemburg el 28 de juny de 1990, d’ara endavant denominat l’Acord, i en particular l’apartat 1 de l’article 12 ter,

Considerant que l’apartat 1 de l’article 12 ter estableix que el Principat d’Andorra adopta les mesures duaneres de seguretat aplicades per la Unió Europea i que la llista detallada de les disposicions del cabal comunitari afectades es determina pel comitè mixt previst a l’article 17 de l’Acord,

1 (DO L 374 de 31.12.1990, p. 14.)

HA ADOPTAT AQUESTA DECISIÓ:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.