Carregant...
 

Acord entre el Principat d’Andorra i la Confederació Suïssa per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal


El Govern del Principat d’Andorra i el Consell Federal de Suïssa, amb el desig de facilitar l’intercanvi d’informació en matèria fiscal acorden el següent:
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació de l’Acord
1. Les autoritats competents de les parts contractants es presten assistència per a l’intercanvi d’informació que sigui previsiblement pertinent per aplicar i executar la legislació interna de les parts contractants relativa als impostos coberts per aquest Acord.

2. Aquesta informació ha d’incloure la informació que sigui previsiblement pertinent per determinar, valorar i recaptar aquests impostos, per cobrar i executar deutes tributaris o per investigar i enjudiciar assumptes fiscals.

3. La informació s’intercanvia d’acord amb les disposicions d’aquest Acord i és tractada de forma confidencial en la forma prevista en l’article 7.

4. Els drets i les salvaguardes garantits a les persones per les lleis o per la pràctica administrativa de la part requerida continua sent aplicable en la mesura que no impedeixin o retardin indegudament l’intercanvi d’informació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.