Carregant...
 

Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República de Corea per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal


El Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República de Corea,
LesLleis.com

amb el desig de facilitar l’intercanvi d’informació en matèria fiscal,

acorden el següent:
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació de l’Acord

Les autoritats competents de les parts contractants es presten assistència per a l’intercanvi d’informació que sigui previsiblement pertinent per a l’Administració per executar i aplicar la legislació interna de les parts contractants relativa als impostos coberts per aquest Acord, inclosa la informació que sigui previsiblement pertinent per determinar, establir o recaptar impostos pel que fa a les persones subjectes a aquests impostos, per cobrar i executar deutes tributaris o per investigar i enjudiciar delictes fiscals d’aquestes persones. La informació s’intercanvia d’acord amb les disposicions d’aquest Acord i és tractada de forma confidencial, en la forma prevista en l’article 8. Els drets i les garanties atorgats a les persones per les lleis o la pràctica administrativa de la part requerida continua sent aplicable en la mesura que no impedeixin o endarrereixin indegudament l’intercanvi efectiu d’informació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.