Carregant...
 

Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Italiana per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal


El Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Italiana, desitjant facilitar l’intercanvi d’informació en matèria fiscal acorden el següent:
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació de l’Acord

Les autoritats competents de les parts contractants acorden prestar-se assistència per a l’intercanvi d’informació que sigui previsiblement pertinent per executar i aplicar la legislació interna de les parts contractants relativa als impostos coberts per aquest Acord, inclosa la informació que sigui previsiblement pertinent per determinar, establir o recaptar aquests impostos, per cobrar i executar deutes tributaris o per investigar i enjudiciar delictes fiscals. L’intercanvi d’informació es fa d’acord amb les disposicions d’aquest Acord i és tractada de forma confidencial, segons les disposicions previstes en l’article 8. Els drets i les garanties atorgats a les persones, establerts per les lleis o per la pràctica administrativa de la part requerida, s’apliquen en la mesura que no impedeixin o retardin indegudament l’intercanvi efectiu d’informació.

Aquest Acord s’aplica d’acord amb les obligacions aplicables de dret internacional, i de conformitat amb la legislació interna d’ambdues parts, i pel que fa a Itàlia, de conformitat amb les obligacions derivades de la seva pertinença a la Unió Europea.
Article 2. Competència

La part requerida no està obligada a proporcionar informació que no estigui en possessió de les seves autoritats ni en possessió o sota el control de persones subjectes a la seva competència territorial.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.