Carregant...
 


Edicte


Vist l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, signat a Brussel·les el 30 de juny del 2011, i en particular l’apartat 4 de l’article 8;
LesLleis.com

Vist que l’article 8 de l’Acord monetari estableix que la Comissió modifica l’annex un cop l’any, o més sovint si ho jutja necessari, a fi de tenir en compte els nous actes jurídics i normes de la Unió Europea pertinents i les modificacions aportades als textos existents en els àmbits dels bitllets i les monedes d’euro, la legislació en matèria bancària i financera, la prevenció del blanqueig de capital, la prevenció del frau i de la falsificació de mitjans de pagament en efectiu i diferents de l’efectiu, les normes relatives a les medalles i fitxes, i les obligacions de notificació de dades estadístiques;

Tenint en compte igualment que determinats actes i normes de la Unió Europea han deixat de ser aplicables i han de ser eliminats de l’annex;

Atès que el Comitè Mixt, establert a l’article 11 de l’Acord monetari, decideix llavors els terminis apropiats i raonables per a l’aplicació per part del Principat d’Andorra dels nous actes jurídics i normes afegits a l’annex;

Atès que el Comitè Mixt es va reunir el 12 d’octubre del 2018 per decidir el calendari d’implementació dels nous actes i normes proposats per la Comissió;

Atès que, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 25 de la Llei reguladora de l’activitat de l’Estat en matèria de tractats del 19 de desembre de 1996, el Govern, en la sessió del 10 de juliol del 2019, va acordar aprovar la modificació de l’annex de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea;

Atès que, d’acord amb l’apartat 2 del mateix article 25, el Govern ho ha comunicat als coprínceps i al Consell General;

Es fa pública la modificació de l’annex de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea segons es reprodueix a continuació:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.