Carregant...
 

Sentència 42-2020 del TSJA. Codi de Duana. Admissió temporal. Infracció de falsa declaració amb defraudació.


Extracte facilitat per Strategos

Resum: La societat agent va ser sancionada per agents d’inspecció de Duanes que, en el curs d’una inspecció a les instal·lacions de la societat, varen constatar que els vehicles que la societat havia importat sota el règim duaner suspensiu i temporal, no es destinaven a la finalitat prevista d’exposició temporal dels vehicles, si no a la seva venda. Segons el Tribunal, els agents van respectar el procediment legalment establert, atès que l’acta d’inspecció compleix escrupolosament el Codi de Duanes, independentment que durant la inspecció no hi hagués cap representant de la societat. El Tribunal també conclou que es produeix una infracció de falsa declaració amb defraudació, ja que els vehicles no eren per exposició tal i com s’havia declarat (amb exoneració total dels drets a la importació), si no per la venda. Finalment s’estableix que, no resulta d’aplicació el règim de les infraccions i sancions regulat per la Llei de Bases, si no la Llei del Codi de Duana per ser la norma especial.

Resolució: Confirma la sentència recorreguda (Tribunal de Batlles 19 de maig de 2020) i desestima el recurs d’apel·lació presentat per la part recurrent.


Aquesta valoració no ofereix consells específics per a situacions determinades i concretes. Demaneu assessorament jurídic abans d’entaular accions concretes, en vista de les circumstàncies de cada assumpte.


Logostrategos

C. Prat de la Creu, 59-65
Escala A, 2a planta
AD500 Andorra la Vella
 +376 805 705 
strategos@strategos.ad

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Administrativa
Núm. de Protocol: 1000042/2018
Núm. Rotlle: TSJA-0000018/2020

SENTÈNCIA 42-2020

PARTS :

Apel·lant: T. SLU
Representant: Sr. CPS
Advocat: Sr. IPM

Apel·lat: GOVERN D’ANDORRA
Representant: Sra. IOM
Advocada: Sra. EVC

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL

President: Sr. Albert ANDRÉS PEREIRA
Magistrats: Sr. Bernard PLAGNET
Elsa PUIG MUÑOZ

Andorra la Vella, el divuit de desembre de dos mil vint.

El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa ha vist el recurs d’apel·lació a les actuacions número 1000042/2018.

En la tramitació d’aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent la magistrada Sra. Elsa PUIG MUÑOZ, la qual expressa el parer del Tribunal.

ANTECEDENTS DE FET

1.- La societat T. SLU (en endavant T., SLU) va interposar demanda jurisdiccional contra la resolució de Comissió Tècnica Tributària núm. 239860/2018, de 31/07/2018, que confirmà la Resolució del Ministre de Finances, de 02/05/2018, per la qual es va imposar a la part agent una sanció de 30.836,56 euros, per la comissió d’una infracció de falsa declaració tipificada a l’article 247.1 de a Llei 5/2004 del Codi de Duana, amb defraudació de drets, per haver declarat tres vehicles amb el règim d’admissió temporal per exposició malgrat eren per posar al consum.

2.- En la sentència núm. 32/2020, del 19/05/2020 el Tribunal de Batlles ha desestimat la demanda.

3.- En el seu escrit d'apel·lació la societat T., SLU estima, en substància, que:

- S’ha vulnerat el procediment legalment establert, compte tingut que en el moment de la inspecció no hi havia cap representat de l’empresa.

- No hi ha hagut defraudació. La destinació dels vehicles era la prevista al règim declarat.
LesLleis.com

- La valoració de la prova realitzada a la sentència apel·lada no és correcta.

- La sanció imposada vulnera el principi de proporcionalitat i resta limitada per l’article 131 de Llei de Bases de l’Ordenament Tributari.

La societat ha confirmat els seus arguments en el seu escrit de conclusions.

4.- El GOVERN es va oposar al recurs d’apel·lació tot al·legant que:

- Les declaracions presentades per l’agent en la importació dels vehicles gaudien d’un règim duaner suspensiu (els vehicles s’havien de destinar a l’exposició) i temporal (per un màxim de tres mesos), tanmateix els agents de duanes van comprovar que els cotxes no es destinaven a la finalitat prevista sinó a la venda.

- El fet que els vehicles no tinguessin la documentació per ser venuts és irrellevant.

- S’ha produït l’il·lícit tipificat a l’art. 193.1 de la Llei 5/2004, del Codi de Duana.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.