Carregant...
 

Sentència 28-2021 del TSJA. Impost sobre Societats. No deducció de la remuneració a favor de l’administrador únic de la Societat.


Extracte facilitat per Strategos

Resum: El Tribunal reitera (veure anteriors sentències 40-2018, 41-2018 i 93-2018) la seva posició que per a que la retribució a l’òrgan d’administració sigui deduïble a l’Impost sobre Societats, és necessari que els estatuts societaris prevegin aquesta remuneració de forma obligatòria, i no com a una mera possibilitat.

No admet la deducció als efectes de l’Impost sobre Societats, si els estatuts contemplen simplement la mera possibilitat de remuneració, i a més no preveuen el mètode de càlcul de dita retribució; ja que no es considera una despesa determinada amb la suficient anticipació en els estatuts, ni una despesa que es pugui preveure.

Resolució: Confirma sentència recorreguda (Tribunal de Batlles del 15 de maig de 2020) i desestima el recurs d’apel·lació presentat de part.


Aquesta valoració no ofereix consells específics per a situacions determinades i concretes. Demaneu assessorament jurídic abans d’entaular accions concretes, en vista de les circumstàncies de cada assumpte.


Logostrategos

C. Prat de la Creu, 59-65
Escala A, 2a planta
AD500 Andorra la Vella
 +376 805 705 
strategos@strategos.ad

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Administrativa
Núm. de Protocol: 2000065/2019
Núm. de Rotlle: TSJA-0000044/2020

SENTÈNCIA 28-2021

PARTS:

Apel·lant: T. SLU
Representant: Sra. JRH
Advocat: Sr. PAS

Apel·lat: GOVERN D’ANDORRA
Representant: Sra. IOM
Advocada: Sra. EVC


COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:

President: Sr. Albert ANDRÉS PEREIRA
Magistrats: Sra. Elsa PUIG MUÑOZ
Sr. Bernard PLAGNET

Andorra la Vella, el divuit de març de dos mil vint-i-u.

El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, ha vist el recurs d’apel·lació a les actuacions número 2000065/2019.

En la tramitació d’aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Bernard PLAGNET, el qual expressa el parer del Tribunal.

ANTECEDENTS DE FET

1.- La societat T. SLU va interposar demanda jurisdiccional contra la resolució de la Comissió Tècnica Tributària de data 27 de setembre de 2019 mitjançant la qual no s’admetien, en relació a la liquidació de l’impost sobre societats, les deduccions relatives a les remuneracions percebudes per part de l’administrador de la societat.

2.- En la sentència del 15 de maig de 2020 el Tribunal de Batlles ha desestimat la demanda promoguda per la societat T. SLU.
LesLleis.com

3.- En el seu escrit d’apel·lació de data 31 de juliol de 2020, la societat T. SLU estima en substància:

- En virtut de la jurisprudència de 2018 no es poden modificar les autoliquidacions de l’IS dels exercicis 2016 i 2017.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.