Carregant...
 

Llei 1/2012, de l’1 de març, de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consumAtès que el Consell General en la seva sessió del dia 1 de març del 2012 ha aprovat la següent:

llei de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum

Exposició de motius

Atesa la voluntat política de lluitar contra tràfics il·lícits que puguin ser incentivats pels preus diferencials i excessius del tabac, permanentment a l’alça, originats per les actuacions i les fluctuacions dels sistemes impositius dels països veïns, esdevé necessari revisar i ajustar internament els tipus de gravamen aplicats sobre el tabac i en especial revisar els tipus de gravamen de les taxes sobre el consum que s’apliquen als productes del tabac;

Vist l’article 12 de l’Acord entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra, del 28 de juny de 1990;

Vist que l’article únic de la Llei 3/2011, del 15 de febrer, de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum, modificava els tipus de gravamen aplicats als productes del tabac, previstos a l’article 9 de la Llei 11/2010, del 22 d’abril, de modificació de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials;

Vist l’article 2 de la Llei de taxes sobre el consum, del 30 de desembre de 1985;

Atesa la Nomenclatura General de Productes (NGP) aplicable a comptar de l’1 de gener del 2012, es modifiquen alguns dels codis;

Aquesta modificació consta d’un article únic amb els nous tipus de gravamen de les taxes sobre el consum aplicables al tabac, d’una disposició derogatòria i d’una disposició final.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.