Carregant...
 

Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua destinada al consum humà (Text refós per LesLleis.com)


Capítol primer. Objecte, definicions i àmbit d’aplicació

Article 1

Aquest Reglament té per objecte protegir la salut de les persones desenvolupant el títol I de la Llei de policia i protecció de les aigües, del 31 de juliol de 1985, amb excepció de les aigües envasades que pretenguin gaudir de denominacions de reconeixement com poden ser les aigües minerals naturals o les aigües mineromedicinals. Alhora i complementàriament, desenvolupa també els articles 16, 17, 18, 19 i 20 apartat b) de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, en aquells aspectes que puguin incidir en la qualitat sanitària de les aigües destinades al consum humà.

A aquest efecte estableix:

1. Els criteris sanitaris que han de satisfer les aigües destinades al consum humà i les instal·lacions d’abastament d’aigua des de la seva captació fins al lliurament al consumidor.

2. Els criteris per poder executar-ne la protecció, el control i la vigilància.

3. Les competències i responsabilitats respectives de tots els agents i/o estaments públics i privats que duen a terme activitats relacionades amb la captació, el subministrament, el transport, el control i la vigilància d’aigua destinada al consum humà.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.