LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret del 20 de gener del 2010 pel qual es fa públic la variació percentual de l’índex general de preus al consum (IPC) de l’any 2009, per a Andorra.;